Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti magister Věra Havránková, se sídlem Nebory 181, 73961, IČ: 02579529, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u …………. soudu v …………., oddíl …, vložka …………. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

· jméno a příjmení

· název společnosti

· e-mail

· telefonní číslo

· datum narození

 

· Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace a přihlášení na vzdělávací akci . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

· Jméno, příjmení, titul a datum narození je nutné zpracovat za účelem vystavení certifikátu o ukončení vzdělávací akce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

 

Věra Havránková

Nebory 181

73961

rehab.kurzy@seznam.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

· Poskytovatel softwaru Google, Microsoft, Solitea Česká republika, a.s.

· Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

· vzít souhlas kdykoliv zpět

· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

· požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

· v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

AMBULANCE

KONTAKT

 

Pro kurzy v České republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz

 

Pro kurzy ve Slovenské republice

Martin Osmanczyk, Tel.: +420 606 175 531
E-mail: rehab.kurzy@seznam.cz


©  2017 BY R&S Apps